Statut

ZASADY FUNKCJONOWANIA PODMIOTU:


Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu działa na podstawie:


1/ ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej /DZ.U. nr 112 poz 654/,


2/ innych obowiązujących przepisów prawnych,


3/ statutu, uchwalonego przez Radę Społeczną  i zatwierdzonego przez Radę Miejską w Radomiu

 

Opublikowane przez: Ala Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2003-06-11 13:07:55 | Data modyfikacji: 2011-07-28 11:24:41.
 Uchwała RM Radom ws. zatwierdzenia zmian w statucie

Opublikowane przez: Ala Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2003-06-11 12:38:00 | Data modyfikacji: 2003-06-11 12:57:32.
Data wprowadzenia: 2003-06-11 12:38:00
Data modyfikacji: 2003-06-11 12:57:32
Opublikowane przez: Ala Gregorczyk