Jednostki współpracujące

    W wykonywaniu zadań R.S.P.R. współpracuje ze służbami ustawowo
    powołanymi do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia
    zdrowotnego, w szczególności z:

 

      1/ zakładami opieki zdrowotnej,

      2/ jednostkami Państwowej Straży Pożarnej,

      3/ jednostkami ochrony przeciwpożarowej włączonymi do krajowego
          systemu ratowniczo-gaśniczego,

      4/ innymi jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra
          właściwego do Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej,

      5/ Specjalistycznymi Organizacjami Ratowniczymi,

      6/ innymi Instytucjami nie wymienionymi w poz. 1-5.       

 

Opublikowane przez: Ala Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2003-06-11 13:22:43 | Data modyfikacji: 2011-07-27 11:02:02.
Data wprowadzenia: 2003-06-11 13:22:43
Data modyfikacji: 2011-07-27 11:02:02
Opublikowane przez: Ala Gregorczyk