Biuletyn Informacji Publicznej  Stacji Pogot. Ratunkowego w Radomiu   www.pogotowie.radom.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2017-11-29 13:55:39

Aktualizacja informacji w dziale:
Rada Społeczna

Katarzyna Piotrowska
Informację dodano do Biuletynu 2003-06-11 13:04
Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. Skład Rady
Społecznej określa każdorazowo stosowna Uchwała Rady
Miejskiej.   więcej >
2017-11-29 13:55:14

Aktualizacja informacji w dziale:
Rada Społeczna

Katarzyna Piotrowska
Informację dodano do Biuletynu 2003-06-11 13:04
Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. Skład Rady
Społecznej określa każdorazowo stosowna Uchwała Rady
Miejskiej.   więcej >
2017-11-29 13:54:42

Aktualizacja informacji w dziale:
Rada Społeczna

Katarzyna Piotrowska
Informację dodano do Biuletynu 2003-06-11 13:02
Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym
podmiotu, który utworzył zakład oraz organem
doradczym Dyrektora Radomskiej Stacj  więcej >
2017-11-29 13:54:11

Aktualizacja informacji w dziale:
Rada Społeczna

Katarzyna Piotrowska
Informację dodano do Biuletynu 2003-06-11 13:02
Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym
podmiotu, który utworzył zakład oraz organem
doradczym Dyrektora Radomskiej Stacj  więcej >
2017-11-29 13:53:36

Aktualizacja informacji w dziale:
Rada Społeczna

Katarzyna Piotrowska
Informację dodano do Biuletynu 2003-06-11 13:02
Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym
podmiotu, który utworzył zakład oraz organem
doradczym Dyrektora Radomskiej Stacj  więcej >
2017-11-29 13:33:14

Aktualizacja informacji w dziale:
Rada Społeczna

Katarzyna Piotrowska
Informację dodano do Biuletynu 2003-06-10 16:37
Rada Społeczna Radomskiej Sta
Rada Społeczna Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
     Jerzy Zawodnik -
Przewodniczący        więcej >
2016-08-19 09:05:40

Aktualizacja informacji w dziale:
Mienie jednostki

Katarzyna Piotrowska
Informację dodano do Biuletynu 2003-06-11 13:06
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA PODMIOTU: Podmiotem tworzącym i
organem nadzorującym jest Rada Miejska w Radomiuadres: ul.
Moniuszki 9, 26-600 Radom MAJ  więcej >
2016-08-19 09:04:32

Aktualizacja informacji w dziale:
Mienie jednostki

Katarzyna Piotrowska
Informację dodano do Biuletynu 2003-06-11 13:06
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA PODMIOTU: Podmiotem tworzącym i
organem nadzorującym jest Rada Miejska w Radomiuadres: ul.
Moniuszki 9, 26-600 Radom MAJ  więcej >
2016-08-10 13:04:34

Aktualizacja informacji w dziale:
Redakcja

Katarzyna Piotrowska
Informację dodano do Biuletynu 2003-06-30 13:10
  Katarzyna PiotrowskaStarszy Inspektor
Działu Transportu SanitarnegoTelefon: 48 362-63-89   więcej >
2016-02-26 14:13:09

Aktualizacja informacji w dziale:
Skrzynka Podawcza

Katarzyna Piotrowska
Informację dodano do Biuletynu 2010-05-12 09:59
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu -
umożliwiająca złożenie wniosku, stosownie do art. 63
par. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960  więcej >
2016-02-26 08:34:24

Aktualizacja informacji w dziale:
Rada Społeczna

Katarzyna Piotrowska
Informację dodano do Biuletynu 2003-06-10 16:37
Rada Społeczna Radomskiej Sta
Rada Społeczna Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
     Jerzy Zawodnik -
Przewodniczący        więcej >
2016-02-26 08:18:39

Aktualizacja informacji w dziale:
Rada Społeczna

Ala Gregorczyk
Informację dodano do Biuletynu 2003-06-10 16:37
Rada Społeczna Radomskiej Sta
Rada Społeczna Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
     Jerzy Zawodnik -
Przewodniczący        więcej >
2016-02-26 08:18:11

Aktualizacja informacji w dziale:
Rada Społeczna

Ala Gregorczyk
Informację dodano do Biuletynu 2003-06-10 16:37
Rada Społeczna Radomskiej Sta
Rada Społeczna Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
  Jerzy Zawodnik -
Przewodniczący   Mateusz Tyczyński- człon  więcej >
2016-02-26 08:17:47

Aktualizacja informacji w dziale:
Rada Społeczna

Ala Gregorczyk
Informację dodano do Biuletynu 2003-06-10 16:37
Rada Społeczna Radomskiej Sta
Rada Społeczna Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
  Jerzy Zawodnik -
Przewodniczący   Mateusz Tyczyński-
członek   więcej >
2015-02-02 08:13:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Rada Społeczna

Ala Gregorczyk
Informację dodano do Biuletynu 2003-06-10 16:37
Rada Społeczna Radomskiej Sta
Rada Społeczna Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
  Anna Maria Białkowska -
Przewodnicząca   Mateusz Tyczyński-  więcej >
2015-02-02 08:03:37

Aktualizacja informacji w dziale:
Rada Społeczna

Ala Gregorczyk
Informację dodano do Biuletynu 2003-06-10 16:37
Rada Społeczna Radomskiej Sta
Rada Społeczna Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
  Anna Kwiecień -
Przewodnicząca   Mateusz Tyczyński -
członek   więcej >
2015-02-02 08:01:14

Aktualizacja informacji w dziale:
Rada Społeczna

Ala Gregorczyk
Informację dodano do Biuletynu 2003-06-10 16:37
Rada Społeczna Radomskiej Sta
Rada Społeczna Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
  Anna Kwiecień -
Przewodnicząca   Mateusz Tyczyński -
członek   więcej >
2014-02-07 10:14:52

Dodanie informacji do działu:
Dostęp dla osób niepełnosprawnych

Administrator efekt.pl
Informację dodano do Biuletynu 2014-02-07 10:14
  więcej >
2012-10-29 13:59:14

Aktualizacja informacji w dziale:
Z-ca Dyrektora

Ala Gregorczyk
Informację dodano do Biuletynu 2003-06-30 12:58
Wojciech Marek Puton Z-ca DyrektoraTelefon: (+48
48) 362-63-89  więcej >
2012-10-29 13:57:55

Aktualizacja informacji w dziale:
Z-ca Dyrektora

Ala Gregorczyk
Informację dodano do Biuletynu 2003-06-30 12:58
Wojciech Marek Puton Z-ca DyrektoraTelefon: (+48
48) 362-63-89  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 97
następne >